Friday, January 29, 2010

Try to be accepted

Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu.
ALLAH mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.